Visie en Doelstellings

Na vele besprekings by vorige Ighali geleenthede is daar besef dat vir die oorlewing en bevordering van borduurwerk in Suid Afrika ‘n nasionale oorhoofse liggaam gestig moet word.

Naam: 

 • Embroidery Network South Africa (ENSA)


Missiestelling:

 • Die daarstelling van ‘n omgewing waar Suid-Afrikaners hul volle potensiaal in borduurwerk, tradisioneel en kontemporêr, op alle vlakke kan bereik.


Doelstellings:

 • Om borduurwerk, tradisioneel en kontemporêr, nasionaal en internasionaal te bevorder en te versterk.
 • Om hoë standaarde vir ontwerp en vakmanskap vir handborduurwerk aan te moedig.
 • Om ‘n program daar te stel om jonger lede te werf en om meer borduur-onderwysers op te lei.
 • Om ‘n nasionale register in stand te hou van erkende, bekwame borduuronderwysers: Name, kontak besonderhede en watter tipe borduurklasse aangebied word.
 • Om basiese reëls, regulasies en kategorieë vir Nasionale Kompetisies en Borduurfeeste daar te stel in samewerking met die deelnemende gildes.
 • Die opstelling van ‘n data basis vir beide die geskiedenis van Suid-Afrikaanse borduurwerk asook vir uitstaande, hoë gehalte borduurwerk items.
 • Om toegang tot ‘n erkende nasionale handborduur beoordelaarskursus, van hoë gehalte, vir belangstellendes te verseker.
 • Om tydens Ighali borduurfeeste, ‘n vergadering te belê vir die verteenwoordigers van die verskillende gildes om die bestuur van die organisasie te bespreek en te beplan.
 • Huidige Borduurfeeste

Ighali | Aangebied deur een van die vier Oos- en Wes-Kaapsegildes | Twee-jaarliks